Evaluatie


Beste Captains / Teamleden

Komende zaterdag is het alweer de 7e speeldag van de winterbedrijfscompetitie.

Ondanks de vele regen van de afgelopen weken blijft de baan goed bespeelbaar en wordt er nog steeds op zomergreens gespeeld, hopelijk houden we dit voorlopig zo. Ook voor komende zaterdag wordt er wederom goed weer voorspeld.

De commissie evalueert regelmatig de speeldagen en is tot de conclusie gekomen dat er zo nu en dan toch zaken zijn waar we jullie graag even attent op willen maken, waaronder:

  1. Pitchmarks op de greens / plaggen door de baan
    Gelieve hier aandachtig naar te kijken en deze te repareren op de greens alsook door de baan
  2. Scorekaarten
    Regelmatig komt het voor dat kaarten niet goed ingevuld zijn en de uitslagen op de kaarten zijn omgedraaid. Dit komt met name voor wanneer het “thuisspelend” team niet de scores noteert. De wedstrijdleiding vult de uitslagen in zoals deze op de kaarten genoteerd zijn en kan bij niet correcte invulling van de score dit alleen corrigeren nadat beide teams bevestigd hebben dat de uitslag onjuist is.
  3. Prijsuitreiking – invullen formulier neary / longest / leary
    Indien een speler niet aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking aan het eind van de speeldag, verzoeken we jullie NIET je naam in te vullen op het formulier. 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de aanvangstijd na het ingaan van de wintertijd eind oktober gewijzigd is naar 11:30 uur.
Om oponthoud bij het starten te voorkomen is tijdig aanwezig te zijn op de startholes (2 en 15) essentieel, en daarnaast proberen we op hole 2 iets eerder /sneller te starten zodat de teams komend van hole 15 zo weinig mogelijk oponthoud hebben bij aankomst op hole 2.

De winterbedrijfscompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:
Mitas Tyres, Akkermans Leisure & Golf, Henri Ladies & Gents, Matthijs Sweets Golf, Tralcon, Empare, BASF, Xiron en Versvoer. Daarnaast natuurlijk ook Remmerswaal A&A, zij hebben de versnapering bij hole 8 recentelijk gesponsord en geven hieraan gevolg in 2017.
Op 3 december wordt de versnapering aangeboden door Mado `Conserven.

Veel speelplezier en met vriendelijke groet,

Namens de commissie